İhale Bilgi Sistemi

  • Sitemizde Atakum Belediyesince ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin ihale ilanları görülebilir.
  • Doğrudan temin kapsamında yapılan alımlara ait istekli olabilecekler teklif mektubunu indirerek bu mektup üzerinden teklif hazırlayabilir.
  • İhalelere ait teknik ve idari şartnameler ile sözleşme tasarısı bedelsiz olarak indirilip incelenebilir.
  • Şeffaflık ilkesi doğrultusunda sonuçlanan ihalelerin kararları buradan takip edilebilir.
  • İhaleler ile ilgili sorularınız için İdare veya İhale Komisyonu Başkanlıklarıyla iletişime geçebilirsiniz.
  • Bu sitede yayımlanan ihale dökümanları bilgilendirme amaçlı olup, esas evrak idarece onaylanmış evraktır.
  • Doğrudan temin dışındaki ihalelere teklif verecek olanların dökümanın idarece onaylanmış nüshasını idarede/ihale komisyonundan satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirilmesi zorunludur.
  • Satın alınan veya EKAP üzerinden indirilen evrakın detaylı bir şekilde incelenmesi tavsiye olunur.

Filtre

İhaleler